این تحقیق تازه, در حال توسعه نمونه های اولیه, سازمان از تولید سری کوچک!

خلاء نمایش cathodoluminescent و ماژول بر اساس آنها (اثر, VFD).  نمایش بر انتشار در قسمت (FED). LCD ها (ال سی دی). پیش بینی صفحه نمایش (microdisplay). ساخت صفحه نمایش برای spetsprimeneniya.علم مواد در زمینه تجارت, FED, LCD و OLED.تراشه های کنترل influ. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ВОЛГА» ведущее российское предприятие по разработке, ساخت و فروش نمایش znakosinteziruyuschih ماژول های مختلف و بر اساس آنها, имеющее долговременные связи с лучшими отечественными и зарубежными производителями компонентов.  

 а так же, Экологически безопасных и энергоэффективных источников света!

وظایف و اهداف: بازار روسیه از محصولات توسط فعالیت های موسسه در سال 10 در حال رشد است... و 15 ٪ تا سال 2020. سالانه خود را به 150 میلیارد روبل. هدف از این موسسه در سال آینده است ، برای اطمینان از حداقل 2-5% نیازهای بازار داخلی (اکنون ساعت -- حداقل 0.1%).این کار از دهه آینده توسعه در مقیاس بزرگ تولید در بازارهای داخلی و خارجی است.

موسسه کار با شرکت های پیشرو و مراکز تحقیقاتی در جهان.

در طول سال در موسسه به انجام بیش از 700 НИОКР, разработано около 1200 различных изделий, организовано 25 производственных линий (в т.ч., в Польше и Китае).

В институте работает 150 чел., в т.ч., 3 доктора наук, 6 кандидатов наук, 2 Senior Member of Society for Information Displays (всего в мире их 85, в т.ч. в России – 6), объединяющего ведущих исследователей, разработчиков, изготовителей и продавцов дисплеев различных технологий и устройств на их основе.

Институт имеет авторские права на 211 авторских свидетельств и 101 патент. Его сотрудниками опубликовано 12 جزوه و در مورد 600 статей в российских и зарубежных изданиях.

Сотрудники института участвовали в крупнейших международных конференциях в России, Украине, Белоруссии, США, Японии, Франции, Бельгии, Германии, Корее, Индии.

На предприятии действует Система менеджмента качества, соответствующая требованиям стандартов ИСО9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003 (Сертификат соответствия № ВР 28.12213-2008)


Яндекс.Метрика